Kosaram - 0 0 Ft

Az Ön bevásárlókosara üres.

INGYENES SZÁLLÍTÁS
20 000 Ft felletti vásárlásnál
PÉNZVISSZAFIZETÉS
visszavételi garancia
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
hívjon vagy írjon e-mailt

ÁSZF

Ön az Egészség A-tól Z-ig (https://www.egeszsegaz.hu) oldalon leadott megrendelésével a FloraBene-Ker. Kft. vásárlója lesz, kérjük, olvassa el az alábbi tájékoztatót!

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a https://www.egeszsegaz.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Webáruház, Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken https://www.egeszsegaz.hu/adatvedelmi-szabalyzat keresztül.

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Az Egészség A-tól Z-ig nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.
Az Egészség A-tól Z-ig webáruház Magyarországon működik, a webáruház nyelve magyar.


Az Egészség A-tól Z-ig semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Amennyiben Felhasználónak bármilyen kérdése lenne a Webáruház működésével, rendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan, akkor a következő elérhetőségeken érdeklődhet:

Telefonszám: +36 70 630-2815

E-mail cím: info@egeszsegaz.hu

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. AZ EGÉSZSÉG A-TÓL Z-IG ADATAI

Céginfó:

Az üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiak:

Cégnév: FloraBene-Ker. Korlátolt Felelősségű Társaság
Központi iroda, postacím és ügyfélszolgálat: 4440 Tiszavasvári, Aradi vértanúk u. 40/B
Elérhetőség: info@egeszsegaz.hu ,
Tel: (06 70) 630-2815 H-P: 09-12 13-16 óráig
Székhely: 4440 Tiszavasvári, Aradi vértanúk u. 40/B.
Cégjegyzékszám: 15-09-080643
Nyilvántartást vezető bíróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Cégbíróság
Bejegyzés éve: 2013
Adószám: 24326401-2-15
Bankszámlaszám:68700016-10150735 Utalás csak előzetes egyeztetés után!
Szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Maxer Hosting Kft.
Székhelye: 9024 Győr, Répce u. 24.

Ügyfélszolgálati cím: 1134 Budapest, Lehel u. 4./c

Mobil: +3612579913

Fax: +3617001951

Email: support@maxer.hu

https://maxer.hu/adatvedelmi-szabalyzat.html

 

2. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

2.1. Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Egészség A-tól Z-ig nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Az Egészség A-tól Z-ig kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az Egészség A-tól Z-ig ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Egészség A-tól Z-ig jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Egészség A-tól Z-ig jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Egészség A-tól Z-ig nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembevéve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Egészség A-tól Z-ig-nek. Ha az Egészség A-tól Z-ig jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Az Egészség A-tól Z-ig és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha az Egészség A-tól Z-ig törli a Felhasználó regisztrációját.

2.2. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Az Egészség A-tól Z-ig a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából az Egészség A-tól Z-ig előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Egészség A-tól Z-ig előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Egészség A-tól Z-ig  előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Az Egészség A-tól Z-ig fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.egeszsegaz.hu domainnevére, az Egészség A-tól Z-ig által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Egészség A-tól Z-ig adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre az Egészség A-tól Z-ig külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Egészség A-tól Z-ig által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Egészség A-tól Z-ig adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy az Egészség A-tól Z-ig a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Szabályzat keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

3.1. Regisztráció

A Webáruház tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül. Egyes szolgáltatások regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek.

Felhasználó regisztrálni a Webáruház felületén megtalálható „Regisztráció” menüpontra kattintást követően vagy az első rendelés leadása közben tud, ahol a következő adatokat szükséges megadnia az Egészség A-tól Z-ig részére:

Email cím

Jelszó

Vezetéknév

Keresztnév

Telefonszám,

Cím (város, irányítószám, utca név, házszám, megye, ország)

A regisztráció sikeréről az Egészség A-tól Z-ig e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

A regisztrált Felhasználónak a későbbi rendelés leadása esetén már csak be kell jelentkeznie a létrehozott regisztrációs fiókba az e-mail cím és a jelszó megadásával és a megrendelés során nem kell újra és újra megadnia adatait.

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a felhasználói fiókjába bejelentkezve a felhasználói fiók törlése menüben a "Fiók törlése" gombbal vagy az info@egeszsegaz.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően az Egészség A-tól Z-ig köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Egészség A-tól Z-iget.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.2. Megrendelés

A Honlapon történő bejelentkezést követően a Felhasználó megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával. A termékek kosárba helyezése még nem jelent vásárlási kötelezettséget, vagy Felhasználó rendelésének automatikus rögzítését, továbbítását. A kosár tartalmának megtekintéséhez a „Kosár” ikonra kell kattintania a Felhasználónak, mely az oldal tetején, jobb oldalon található. Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tudja kosarának tartalmát, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából a piros X ikonra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a mennyiség átírásával. A „Bevásárló kosár frissítése” gombra kattintással a rendszer újraszámolja a kosár tartalmát.
A minimális rendelési érték 2900 Ft. Ha a kosár tartalma nem éri el ezt az összeget, a rendszer figyelmeztet rá.
Ha a Felhasználó rendelkezik kuponkóddal vagy bónusszal, akkor itt érvényesíteni, felhasználni tudja a Felhasználó a kupon, bónusz kód megadásával. vagy tovább nézelődhet a Webáruházban, a böngészőjében található vissza gombra kattintva.

Amennyiben a Felhasználó nem kíván tovább válogatni a termékek között, akkor a kosáron belül, a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintással lép tovább az adatlapra (a továbbiakban Megrendelési adatlap) kitöltésével elkezdheti a megrendelési folyamatot. A Megrendelési adatlapon a Felhasználónak meg kell adnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges és a 3.1. pontban feltüntetett adatokat, a szállítási módot. Ha nem egyezik a számlázási és szállítási cím, akkor a „Egy másik címre kérem a kiszállítást” felirat elé kell tenni a jelölést.
A „Tovább” gombra kattintva a SZÁLLÍTÁSI MÓD jelenik meg.
A „Tovább” gombra kattintva a FIZETÉSI MÓD jelenik meg.

A „Tovább” gombra kattintva a RENDELÉS ÁTTEKINTÉSE lapon „Megjegyzés a rendeléshez” mezőben lehet megjegyzést fűzni a megrendeléshez.
A megjegyzés rovat alatt elolvashatja az ASZF-et és az „Elolvastam a Felhasználási Feltételeket” felirat előtt ki kell pipálni a négyzetet (checkbox).
A „Rendelés elküldése” gombra kattintva küldi el rendelését az Egészség A-tól Z-ig számára ezzel véglegesíti rendelését, amely szerződéses ajánlatnak minősül.

A megrendelés elküldését követően a rendszer a képernyőn keresztül (is) és emailben tájékoztatja a Felhasználót a rendelés sikerességéről, a rendelési azonosítóról, illetve hogy Felhasználó e-mail üzenetet fog kapni a rendelés visszaigazolásáról. Lehetőség van ezen a lapon a rendelés visszaigazolás kinyomtatására is.

A megrendelések állapotát a „Rendeléseim” menüpont alatt ellenőrizheti a Felhasználó. Ezt a funkciót kizárólag regisztrált Felhasználók vehetik igénybe és a funkció belépés után érhető el. A rendelés állapotáról az Egészség A-tól Z-ig e-mailben értesítőt küld.

Az Egészség A-tól Z-ig fenntartja a jogot a már rögzített megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Erre kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. Az Egészség A-tól Z-ig nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, a beszállító, vagy rajtunk kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

3.3. Kedvezmények, kuponok

A kuponok kedvezményeket biztosítanak, melyek által csökkenthető a vásárlás összege. A kuponokhoz különböző promóciók révén lehet hozzájutni. A kuponok felhasználásakor a kupon kódját kell megadni a kosár tartalma alatti kis üres mezőben, majd a „KUPON BEVÁLTÁSA” gombra kattintva automatikusan levonásra kerül a végösszegből a kupon értéke. Az utalvány készpénzre nem váltható, részteljesítés nem lehetséges.

3.4. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés az Egészség A-tól Z-ig részére való elküldéséig a Webáruház felületén bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a piros X ikonra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség (darabszám módosítható), rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

3.5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését az Egészség A-tól Z-ig késedelem nélkül, e-mailben haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

E visszaigazoló e-mail az Egészség A-tól Z-ig részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre az Egészség A-tól Z-ig és a Felhasználó között.

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg az Egészség A-tól Z-ig az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Ha nem látja postafiókjában, nézze át a spam mappáját is. Ha nem kapott visszaigazolást, jelezze felénk telefonon vagy e-mailben.

Ha Felhasználó rendelését már elküldte az Egészség A-tól Z-ig részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell az Egészség A-tól Z-ig felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3.6. Fizetés

Utánvét (Átvételkor készpénzben a futárnak): Amennyiben a Honlapon megrendelt termék MPL vagy DPD futárszolgálat igénybevételével kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben.

Banki előreutalás: Amennyiben a Honlapon megrendelt termék MPL vagy DPD futárszolgálat igénybevételével kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a rendelés után e-mailben megkapott bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

Boltban átvételkor bankkártyával: Amennyiben a Honlapon megrendelt termék személyesen lesz átvéve, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a Tiszavasvári, Kossuth u. 9. szám alatt található boltunkban átvételkor teljesítse bankkártyával.

Boltban átvételkor készpénzzel: Amennyiben a Honlapon megrendelt termék személyesen lesz átvéve, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a Tiszavasvári, Kossuth u. 9. szám alatt található boltunkban átvételkor teljesítse készpénzben.

3.7. Számla

Az Egészség A-tól Z-ig a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Felhasználó részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad. Azok a Felhasználók, akik az online megrendelés során a személyes átvételt választották, a boltbank átvételkor kapnak nyomtatott számlát az eladótól.

3.8. Szállítás

A Honlapon leadott rendelések kiszállítása az MPL vagy DPD futárszolgálat igénybevételével történik, az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre.

A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

A csomag aktuális helyzetéről az Egészség A-tól Z-ig értesítést küld a Felhasználó részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre.

Amennyiben a Felhasználó nem tartózkodik a rendelés során megadott szállítási címen, akkor a futárszolgálat másnap újra próbálja a kézbesítést. Második sikertelen kézbesítés után értesítést hagy a futárszolgálat. A futárszolgálatnak a az Egészség A-tól Z-ig megadja a Felhasználó telefonszámát, így a futár fel tudja venni a Felhasználóval a kapcsolatot kézbesítés előtt, illetve abban az esetben, ha bármi gond lenne a kiszállítással kapcsolatban. Miután a futárszolgálatnak az Egészség A-tól Z-ig átadja a küldeményét, Felhasználó e-mailben meg fogja kapni a küldeményazonosítót, amit az MPL vagy DPD weboldalán nyomon is követhet. (http://posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes) 
(http://www.dpd.com/hu/)

A küldeményazonosító az Egészség A-tól Z-ig ügyfélszolgálatától is lekérdezhető. (info@egeszsegaz.hu, +36 70 630-2815) 

MPL futárszolgálat elérhetőségei:

Telefonszám: 06 1 333 7777 vagy 06 1 767 8282

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu vagy customer.service@posta.hu

Weboldal: www.posta.hu 

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a futár távozása után az Egészség A-tól Z-ig utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét az Egészség A-tól Z-ig díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért az Egészség A-tól Z-ig felelősséget nem vállal!

3.8.1. Szállítási költségek

A kiszállítás Magyarország területén belül futárszolgálattal

10000 Ft alatt 1990
10001 - 15000 Ft-ig 1490 Ft
15001 - 20000 Ft-ig 1290 Ft
20000 Ft-tól ingyenes amennyiben belefér 1 csomagba 30 kg-ig. Amennyiben 30 kg-ot meghaladja rendelése, abban az esetben egyeztetés szükséges


3.8.2. Szállítási határidő

A megrendelések raktáron lévő termékek esetén 2-7 munkanapon belül megtörténik. Nagyon fontos, hogy az Egészség A-tól Z-ig - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

A az Egészség A-tól Z-ig késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Egészség A-tól Z-ig a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, akkor ha

a) az Egészség A-tól Z-ig a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

3.9. Személyes átvétel

A Felhasználónak van lehetősége személye átvételre is. Amennyiben a Felhasználó személyesen szeretné a megrendelését átvenni, akkor a megrendelési lapon ki tudja választani a Személyes átvételi lehetőséget. Személyes átvételre a Tiszavasvári, Kossuth u. 9. szám alatt található Bio  Boltban van lehetőség.

3.10. Termék ára

A termékek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

4. ELÁLLÁSI JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

4.1. Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Egészség A-tól Z-ig részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken https://www.egeszsegaz.hu/elallasi_nyilatkozat_minta.doc keresztül elérhető elállási nyilatkozat - mintát is.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Egészség A-tól Z-ig részére.

Mindkét esetben az Egészség A-tól Z-ig e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Egészség A-tól Z-ignek.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe az Egészség A-tól Z-ig a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Egészség A-tól Z-ig 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni az Egészség A-tól Z-ig postai címére (4440 Tiszavasvári, Aradi vértanúk u. 40/B). A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék visszaküldése esetén – ha terméket Felhasználó nem az eredeti csomagolásban küldi vissza – köteles azt gondosan becsomagolni, nehogy megsérüljön.

A termék az Egészség A-tól Z-ig címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. az Egészség A-tól Z-ignek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Egészség A-tól Z-ig visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó az Egészség A-tól Z-ig által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Az Egészség A-tól Z-ig jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Egészség A-tól Z-ig a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő az Egészség A-tól Z-ig, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

5. SZAVATOSSÁG

Fogyasztói szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Az első hat hónapban tehát az Egészség A-tól Z-ig kell bizonyítania, hogy a fogyasztónak eladott dolog a teljesítés időpontjában megfelelt a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Hat hónapon túl azonban már a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termék hibás volt.

5.1. Kellékszavatosság 

A Felhasználó az Egészség A-tól Z-ig hibás teljesítése esetén az Egészség A-tól Z-ig szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. 

A Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Egészség A-tól Z-ig számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Egészség A-tól Z-ig költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Egészség A-tól Z-ig adott okot. 

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Egészség A-tól Z-iggel. 

Felhasználó közvetlenül az Egészség A-tól Z-ig szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket az Egészség A-tól Z-igtől vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Egészség A-tól Z-ig csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Egészség A-tól Z-ig bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Ha a Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

5.2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 5.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania. 

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 

Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Egészség A-tól Z-ig) szemben gyakorolhatja. 

A gyártó, forgalmazó (Egészség A-tól Z-ig) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak, forgalmazónak (Egészség A-tól Z-ig) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

5.3. Jótállás 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásával kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Jótállás esetén a Felhasználót ugyanazon jogok illetik meg, mint az 5.1. pontban, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

A Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a 5.1 és a 5.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát 

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Egészség A-tól Z-ig, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta. 

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Egészség A-tól Z-ignek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 

Az Egészség A-tól Z-ig kétség esetén szakértő bevonásával megvizsgáltatja a terméket. A vizsgálat célja annak bizonyítása, hogy kinek a felróható magatartásának következménye a termék hibás volta. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a hiba oka a nem rendeltetésszerű használat következménye, az Egészség A-tól Z-ig nem köteles a jótállási igény teljesítésére. 

Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Egészség A-tól Z-ig nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Egészség A-tól Z-ignek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Egészség A-tól Z-iget terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az Egészség A-tól Z-ig gondoskodik.

A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel és az azon megjelölt szervizben közvetlenül (is) érvényesíthető. Jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

5.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése 

Szavatossági és jótállási igényeit Felhasználó érvényesítheti:

Cím: FloraBene-Ker. Kft. 4440 Tiszavasvári, Aradi vértanúk u. 40/B

E-mail: info@egeszsegaz.hu

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

6.1.Panaszügyintézés helye, ideje, módja 

Felhasználó a termékkel vagy az Egészség A-tól Z-ig tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő: 

Levelezési cím: FloraBene-Ker Kft. 4440 Tiszavasvári, Aradi vértanúk u. 40/B

Telefonszám: +36 70 630-2815

E-mail cím: info@egeszsegaz.hu 

Az Egészség A-tól Z-ig a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Egészség A-tól Z-ig a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel. 

Az Egészség A-tól Z-ig a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni; 

Az Egészség A-tól Z-ig a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. 

Minden egyéb esetben az Egészség A-tól Z-ig az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Az Egészség A-tól Z-ig a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. 

A panasz elutasítása esetén az Egészség A-tól Z-ig az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben az Egészség A-tól Z-ig és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Egészség A-tól Z-iggel való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára: 

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

A vállalkozásnak a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettsége van.

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu; 

- Bírósági eljárás kezdeményezése

- Online vitarendezési platformon keresztüli jogvita indítása:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

7. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA
Az Egészség A-tól Z-ig jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

8. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A vételár teljes kifizetéséig a termék az Egészség A-tól Z-ig tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Egészség A-tól Z-ig irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: [2019-05-09]

ÍRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE
Betöltés...
Kérjük várjon...